Version 2.2 (C) 2014 Ventinvent AB
ANGE FÖLJANDE UPPGIFTER
Tips! Lägg pekarn över ? en liten stund för mera info...
Födelsedatum (ÅÅÅÅmmdd):
OBS! Ange årtal med 4 siffror!
?
Vikt (kg):
?
Aktuellt B-Hb (g/l):
? Behöver ej anges vid oblodiga ingrepp.
Kön:
Temp:
Svarstyp: