Version 3.0 (C) 2019 iAnestesi/Ventinvent AB
ANGE FÖLJANDE UPPGIFTER

Tips! Lägg pekarn över ? en liten stund för mera info...

Längd (cm):
?
Vikt (kg):
?
Kön:
Aktuellt blodvärde:
?
Lägsta acceptabla blodvärde:
? Vägledning för lägsta blodvärde